Hlavný katalóg produktov: zvodič prepätia 220 kV a nízke napätie, prepínač izolácie, poistka proti vypadnutiu, trubica prípojnice elektrickej stanice, zosilňovač kôl, obmedzovač napätia káblového plášťa (krabica), priechodka na stenu, prefabrikácia 110 kV a nižšie napätie, zmršťovanie za studena alebo teplom zmrštiteľné káblové príslušenstvo, 500kV a nízkonapäťový kompozitný izolátor atď. rôzne druhy elektrických výrobkov.

Skrinka prípojnice

  • Heat Shrinkable Protective Cover Bus bar joint Box

    Teplom zmrštiteľný ochranný kryt Krabica spojovacej tyče

    Tepelne zmrštiteľný ochranný kryt Kĺbová spojovacia skrinka prípojnice Box MPH je vyrobená z polyolefínového ožarovania zosieťovanej prípojnice za tepla zmrštiteľnej za tepla, ktorá je obrábaná lisovnicou. Široko používaný v transformátoroch, zvodičoch, vonkajších vypínačoch a iných energetických zariadeniach. Má nasledujúce vlastnosti: 1. Zabrániť korózia autobusu kyselinami, zásadami, soľami a inými chemikáliami. 2. Odstráňte skrat, ktorý spôsobujú myši, hady a iné malé zvieratá. 3. Zabráňte náhodnému zraneniu spôsobenému živou medzerou ...