Hlavný katalóg produktov: zvodič prepätia 220 kV a nízke napätie, prepínač izolácie, poistka proti vypadnutiu, trubica prípojnice elektrickej stanice, zosilňovač kôl, obmedzovač napätia káblového plášťa (krabica), priechodka na stenu, prefabrikácia 110 kV a nižšie napätie, zmršťovanie za studena alebo teplom zmrštiteľné káblové príslušenstvo, 500kV a nízkonapäťový kompozitný izolátor atď. rôzne druhy elektrických výrobkov.

Séria poistiek proti vypadnutiu

  • Dropout Cutout High Voltage Compound Fuse

    Výpadok zloženej poistky vysokého napätia

    Výpadok výrezu zložená poistka vysokého napätia Výpadok poistky sa skladá z podpier izolátora a poistkovej trubice. Statické kontakty sú upevnené na dvoch stranách podpery izolátora a pohyblivý kontakt je inštalovaný na dvoch koncoch poistkovej trubice. Poistková trubica sa skladá z vnútornej trubice na zhášanie oblúka, vonkajšej papierovej trubice z fenolovej zmesi alebo z epoxidovej sklenenej trubice. Pre pripojenie k prichádzajúcemu napájaciemu potrubiu distribučných vedení chráni hlavne transformátory alebo vedenia pred skratom a preťažením a zaťažovacím prúdom. W ...